HELTÄCKANDE LÖSNINGAR


Vi är det kompletta markföretaget som erbjuder alla typer av entreprenader med högsta kvalitets- och miljötänkande.
 

Vår verksamhet består av ett heltäckande tjänsteutbud inom Bygg & betong, Park & entreprenad, VA & fjärrvärme och Asfalt. Vår styrka är att erbjuda helhetslösningar där vi under samma organisation utför alla delar i ett entreprenadarbete - från schaktning, pålning, gjutning, markberedning, bygg, betong och asfaltering till finåterställningar med gräs, planteringar och stensättningar.

För oss innebär ett väl utfört arbete en nöjd kund och fler uppdrag. Och vi har många återkommande kunder! Falks Mark & Asfalt är känt för att satsa långsiktigt på sina kunder. Ringer man till oss kan man beställa hela jobbet. Vi lämnar komplett uppdrag - totaljobb där alla delar ingår.

Bygg & betongavdelning
 
 


Bygg & betong

Byggavdelningen hjälper er med byggservice, underhåll och betongarbeten. På betongsidan utför vi allt ifrån stora industriplattor, väggar, materialfack till mindre grunder...
 

Park & entreprenadavdelning
 
 


Park & entreprenad

Vår park & entreprenadavdelning hjälper er med totalprojekt. Markentreprenader där allt från projektering, schakt, planeringsarbeten, stensättningar, asfalteringar....
 

VA & fjärrvärmeavdelning
 
 


VA & fjärrvärme

Vi utför samtliga vatten och avloppsarbeten. Allt från spillvattenledningar i plast till betong, fettavskiljare och oljeavskiljare. Tryckavlopp med både stumsvetsning...
 

Asfaltavdelning
 
 


Asfalt

Vår asfaltsavdelning hjälper er med alla typer av asfalteringar, vältbetong och specialbeläggningar. Asfaltering av både stora och små arbeten som stora parkeringar...
 


En komplett masknpark är ingenting värt om man inte har en kunnig och erfaren personal att tillgå ...

Jesper Falk, VD