Park & entreprenadavdelning

Vår park & entreprenadavdelning hjälper er med totalprojekt.

Markentreprenader där allt från projektering, schakt, planeringsarbeten, stensättningar, asfalteringar, plattläggningar, planteringsarbeten, anläggning av gräs, sättning av kantsten ingår i projektet.

Uppförande av industristängsel, typ Gunnebo, och lekstugestängsel. Byggnation av staket i träutföranden. Vi kan erbjuda maskiner i alla storlekar från 45 ton till minigrävare på 2,5-1,5 ton för utförande av alla typer av schaktningsarbeten.

Vi utför även specialarbeten som byggnation av dagvattendammar, lakvattendammar, sluttäckning av deponier, grundbarriärer av deponier.

Kontakta oss