VA & fjärrvärme

Vi utför samtliga vatten och avloppsarbeten. Allt från spillvattenledningar i plast till betong. Fettavskiljare och Oljeavskiljare. Tryckavlopp med både stumsvetsning och elsvetsning samt pumpanläggningar.

Dagvattensystem såsom stora dagvattenledningar i betong och plast. Dagvattenbrunnar och pumpbrunnar. Fördröjningsdammar, dagvattendammar i HDPE och PP plaster.

Dräneringsarbeten, dräneringar och grundisoleringar av grunder både till stora hyreshus, industribyggnader och villor. Vi använder både isodrän och podräns grundisolerings system, vi levererar det kunden vill ha.

Kompletta entreprenader av fjärrvärme. Både schakt och leverans och svets av rör. Fjärrvärme underhåll, läckor och arbeten med fjärrvärmekammare.

Kontakta oss